SVENSKA FOLKBYGGENS Bostadsrättsförening nr 1 i Filipstad

Värmlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Filipstad och SVENSKA FOLKBYGGENS Bostadsrättsförening nr 1 i Filipstad är ett av dem. Värmlands län är ett stort län där det finns många företag där och SVENSKA FOLKBYGGENS Bostadsrättsförening nr 1 i Filipstad är ett av dem. Statusen för SVENSKA FOLKBYGGENS Bostadsrättsförening nr 1 i Filipstad är att Bolaget är aktivt.

SVENSKA FOLKBYGGENS Bostadsrättsförening nr 1 i Filipstad är ett Bostadsrättsförening och skapades 1945-10-27. Det finns flera olika företag i Värmlands län som är ett stort län. Filipstad där företaget finns i jobbar för att företag som SVENSKA FOLKBYGGENS Bostadsrättsförening nr 1 i Filipstad ska trivas.

I Filipstad så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att SVENSKA FOLKBYGGENS Bostadsrättsförening nr 1 i Filipstad inte är momsregistrerat.

Idag är SVENSKA FOLKBYGGENS Bostadsrättsförening nr 1 i Filipstad och det finns flera företag som är det idag i Filipstad.

Vill man komma i kontakt med SVENSKA FOLKBYGGENS Bostadsrättsförening nr 1 i Filipstad så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Alfredsson, Majny Agnette Josefina -Höglund, Per Anders -Höglund, Ylva Marita -Udatsjen, Erik Paavo.

De som är på något sätt har med SVENSKA FOLKBYGGENS Bostadsrättsförening nr 1 i Filipstad är Udatsjen, Erik Paavo som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare, Alfredsson, Majny Agnette Josefina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Marina Yvonne Therese som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Höglund, Per Anders som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Höglund, Ylva Marita som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedmark, Karin Frideborg som är född 1927 och har titeln SuppleantSjöholm, Olof Gösta Henning som är född 1984 och har titeln Suppleant, .

SVENSKA FOLKBYGGENS Bostadsrättsförening nr 1 i Filipstad har 772400-0851 som sitt organisationsnummer.