Bostadsrättsföreningen LODJURET i Filipstad

Värmlands län

Information

Bostadsrättsföreningen LODJURET i Filipstad är ett av många bolag som finns i Filipstad. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen LODJURET i Filipstad finns i och den tillhör även Värmlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen LODJURET i Filipstad som idag finns i Värmlands län har varit registrerat sedan 1947-03-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Finnshytteg. 3 B, 682 33, Filipstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen LODJURET i Filipstad så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0590-10447.

Filipstad arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen LODJURET i Filipstad ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen LODJURET i Filipstad. Det finns flera bolag i Värmlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen LODJURET i Filipstad är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen LODJURET i Filipstad och det är följande personer, Bergensund, Helena Sofia som är född 1988 och har titeln Ordinarie ledamot, Groneberg, Carl Michael Georg som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson Marsell, Eva Madeleine som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bernt Roland som är född 1942 och har titeln Suppleant, Kämpe, Anders Olof som är född 1965 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen LODJURET i Filipstad är 772400-0109.