Bostadsrättsföreningen Alen

Värmlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Alen är ett företag som finns i Filipstad. I Bostadsrättsföreningen Alen finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eriksson, Birgit Mariann som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Per-Eric Håkan som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Vikehult, Lena Birgitta som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Sven Nils Hilding som är född 1937 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Alen så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Alen på telefon 0590-71556.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Alen av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Alen är ett av många företag som finns i Värmlands län och Filipstad arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Alen innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Bostadsrättsföreningen Alen är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Alen så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Lena Vikehult, och Birgit Eriksson, i förening.

Bostadsrättsföreningen Alen har 772400-0075 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Värmlands län.